Badania okulistyczne dla kierowców

Osoby, które chcą prowadzić samochody, muszą przechodzić szczegółowe badania potwierdzające ich dobry stan zdrowia, umożliwiający bezproblemowe i bezpieczne poruszanie się po drogach. W skład badań wchodzi szczegółowy wywiad oraz długa lista badań. Aby uzyskać prawo jazdy konkretnej kategorii, musimy dowiedzieć się o liście wymaganych badań dla konkretnego rodzaju prawa jazdy. Możemy je wykonać w ośrodkach specjalizujących się w obsłudze pacjentów ubiegających się lub posiadających już prawo jazdy.

Podczas poprzedzającego badanie wywiadu lekarz musi dowiedzieć się o naszych przebytych chorobach oraz stanie naszych oczu, a w szczególności noszeniu soczewek kontaktowych lub okularów. W dalszej kolejności będziemy kierowani na konkretne badania. Obejmują one wspomnianą konsultację okulistyczną, w której trakcie nasz wzrok ulega szczegółowemu testowi. Dla kategorii innych niż prawo jazdy kategorii B mamy też szereg dodatkowych badań. Obejmują one takie zagadnienia jak nyktometria, czyli ocena widzenia po zmierzchu. Dzięki temu badaniu osoby chcące ubiegać się o inne kategorie prawa jazdy zostają poddani sprawdzeniu reakcji na olśnienie lub zdolności do widzenia barwy czerwonej. W przypadku kategorii B oprócz innych badań takich jak neurologiczne oraz pomiaru stężenia cukru we krwi musimy także otrzymać orzeczenie poprzedzone konsultacją psychologiczną. Lekarz sprawdza w ten sposób nasze zdrowie psychiczne, aby upewnić się, że będziemy osobami zrównoważonymi i niestwarzającymi zagrożenia dla innych użytkowników drogi.

Badania wstępne wykonuje lekarz medycyny pracy. Kieruje on nas do specjalistów takich jak okulista czy neurolog. Możemy także zostać skierowania na wywiad laryngologiczny lub sporządzenie badania EKG. Badania okresowe kierowców czynnych również są wykonywane w poradni medycyny pracy, a lekarz decyduje o kierowaniu nas na towarzyszące im niezbędne konsultacje specjalistyczne, które sprawią, że będziemy pełnoprawnymi kierowcami samochodów osobowych i ciężarowych.